VERSE OF THE DAY

Friday, December 11, 2015

Nakakatakot Ang Katalinuhan (Isang Tula)

P a r a   s a   m g a   a s o ...

Nakakatakot ang katalinuhan
sapagkat ang utak ay uusal.
Ang utak ay utak,
at ang puso ay isang alipin.Nakakatakot ang katalinuhan
sapagkat ang sarili ay may kalasag;
sa damdamin, sa pag-ibig,
sa relasyon, at sa bibig.

Nakakatakot ang katalinuhan
sapagkat ang pagiging buhay ay nakakalimutan.
Ang kaligayahan ay mababaw
at ang pighati ay pumapatay.

Nakakatakot ang katalinuhan
sa piling ng sarili at mundo.

Kung sa wala ay mailalaan,
at kung sa puso ay walang kaisahan.