VERSE OF THE DAY

Wednesday, January 30, 2013

Kristiyano Ka Na, Pa'no Kung ...


Kristiyano ka na, pa'no kung may mga di kaaya-ayang bagay at gawain ka sa buhay mo na hirap na hirap kang bitawan? Mga bagay na masama sa'yo ngunit hindi mo magawang iwasan. Mga gawain na hindi mo na dapat ginagawa ngunit sa sarili mo ay hindi mo naman maiwanan. Ang tanong, makakaya mo bang bitawan ang mga bagay na 'to para sa Kanya?
Kristiyano ka na, pa'no kung hindi mo pa rin nagagawang pawiin ang galit at magpatawad? Paano kung lagi mo pa ring naisasantabi ang salitang "sorry" at tumanggap nito at sa halip ay nagtatanim ka pa ng galit sa puso mo? Sa tingin mo ba 'yan ang ugali na dapat taglayin ng isang tunay na Kristiyano?

Kristiyano ka na, pa'no kung hindi mo pa rin nakakalimutan ang ginawa ng mga taong nagkasala sa'yo? Hindi mo pa rin ba maintindihan ang katotohanang dapat kang magpatawad maulit man nila ang kasalanan nila sayo ng ilang beses? Hindi ba naging mapagpatawad ang Diyos na tinanggap mo na matiyagang pinapatawad ang iyong ang kasalanan, baka naman ...


Kristiyano ka na, pa'no kung hindi mo pa rin kayang ipakita sa mga kasama mong Kristiyano na mahina ka? Patuloy kang nagpapanggap na wala kang problema, na wala kang iniindang kasakitan, na kaya mong iwasan ang temptasyon, na kaya mo ang mahirap na buhay ng isang Kristiyano, bakit gano'n?


Kristiyano ka na, pa'no kung wala ka pa ring kayang ibigay? Paano kung hindi mo mahanap kung saan ka lulugar? Hindi mo alam kung saan mo ibubuhos ang lakas mo sa bago mong kapaligiran. Siguro naman may kakayahan ka, bakit mo ikinahihiya? Kristiyano ka na nga bang talaga?


Kristiyano ka na, pa'no kung hindi mo pa rin kayang ipakita na Kristiyano ka na? Bakit may mga bagay pa rin na pumipigil sa'yong ipagsigawan ang magandang balita? Bakit nahihirapan tayong hanapin ang lakas na bahagihan ang kaibigan natin sa Hesus na meron tayo? Takot? Hiya? Hindi ka pa handa? Bakit, tinanggap mo ba talaga Siya?


Kristiyano ka na, pa'no kung ...