VERSE OF THE DAY

Wednesday, January 30, 2013

Kristiyano Ka Na, Pa'no Kung ...


Kristiyano ka na, pa'no kung may mga di kaaya-ayang bagay at gawain ka sa buhay mo na hirap na hirap kang bitawan? Mga bagay na masama sa'yo ngunit hindi mo magawang iwasan. Mga gawain na hindi mo na dapat ginagawa ngunit sa sarili mo ay hindi mo naman maiwanan. Ang tanong, makakaya mo bang bitawan ang mga bagay na 'to para sa Kanya?